Thông tin quy hoạch

Đề nghị quy hoạch thêm nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Đề nghị quy hoạch thêm nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị sớm thực hiện dự án đầu tư nâng cấp nhà ga hành khách T3 sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo UBND TP, đây là yêu cầu cần thiết và cấp bách hiện nay.